De International Business Corporation (IBC)

Minimale belastingafdracht en optimale bescherming van uw privé vermogen

Beter dan met de International Business Corporation (IBC) kunt u uw privé-vermogen als bestuurder of directeur van een onderneming niet tegen de risico's van mogelijke privè-aansprakelijkheid of beslaglegging beschermen. De IBC biedt de hoogst mogelijke graad van bescherming voor directie en bestuurders van de onderneming en maakt het,ook voor ondernemers die uitsluitend in Nederland actief zijn, mogelijk om optimaal te profiteren van de legale mogelijkheden die het Europees en het internationaal belastingrecht bieden.

De International Business Corporation (IBC) is een in het internationaal zakenverkeer veel gebruikte ondernemingsvorm waarin vermogensbestanddelen, activiteiten en eigendomsrechten kunnen worden ondergebracht. Afhankelijk van het doel, de structuur en de manier waarop wordt gewerkt betaalt u met de IBC vaak geen of nog slechts een minimaal bedrag aan inkomsten en vennootschapsbelasting.

Geen DGA (Directeur Groot Aandeelhouders) salaris

Een belangrijk voordeel voor ondernemers die willen ondernemen vanuit en met de bescherming van een Nederlandse BV of Engelse Ltd is dat zij zich, wanneer deze BV of Ltd is ondergebracht in een IBC, niet zien geconfronteerd met het zogenaamde DGA salaris. Immers kwalificeren zij weliswaar als directeur maar op geen enkele manier als aandeelhouder van de onderneming. Het Directeur Groot Aandeelhouders salaris is dus niet van toepassing. Dit neemt met zich mee dat de directeur, wanneer deze voldoende heeft aan een salaris van €20.000,- per jaar hij dat salaris tegen het tarief van de Inkomstenbelasting ten laste van de bruto winst uit de onderneming kan halen. Over de winst die, na aftrek van alle kosten daarna toch nog in de vennootschap achter blijft is dan slechts 15% vennootschapsbelasting verschuldigd.

Een vaak nog belangrijker voordeel van deze ondernemingsvorm is dat allerlei kosten, die wanneer een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) de directie voert, een zogenaamd gemengd zakelijk/privékarakter hebben en daardoor maar gedeeltelijk door de vennootschap als kosten mogen worden afgetrokken en vanwege het privé genoten voordeel, bij de directeur als inkomen worden belast nu volledig ten laste van de winst door de onderneming in aftrek mogen worden gebracht zonder dat van enige privé-bijtelling sprake is. Denk hierbij aan de aanschaf van computers, voor het kantoor bestemd meubilair en appararuur, maar ook aan b.v. horeca-uitgaven, reis en verblijfskosten zoals vliegtickets en hotelovernachtingen of een wat extremer voorbeeld, een representatief zeiljacht dat door de onderneming wordt aangeschaft om daarop in voorkomend geval zakenrelaties uit te kunnen nodigen. Helaas, op de privé-bijtelling voor de auto heeft deze regeling geen invloed omdat deze zowel voor medewerkers als voor directeuren, aandeelhouder en zelf vrijwilligers die bij de onderneming betrokkenen zijn gelijk is, een fiets of motorfiets van de zaak kan daarentegen weer wel zonder bijtelling op kosten van de zaak worden aangeschaft en gereden.

Wanneer u als directeur van de IBC aan een daaronder werkende vennootschap een geldlening verstrekt dan is de rente die u daarover ontvangt voor u onbelast omdat die rente inkomsten voor u, omdat u niet als aandeelhouder kwalificeert, in box 3 vallen, voor de onderneming is die rente echter wel een volledige aftrekpost.

Veel verschillende toepassingsmogelijkheden.

De IBC leent zich voor een haast oneindig aantal in het internationale zaken- en handelsverkeer zinvolle toepassingen, en wordt onder meer gebruikt om:

 • het verplichte DGA salaris te voorkomen
 • op te treden als holding boven een Nederlandse BV. (Lees meer)
 • binnen of buitenlands onroerend goed in onder te brengen.
 • familievermogen veilig en vrij van Nederlandse belastingen te beleggen of te beheren. (Lees meer)
 • yachten, schepen en pleziervaartuigen te registreren. (Lees meer)
 • licenties, merkrechten en patenten te beheren.
 • een doorstart in een faillissementssituatie te faciliteren.
 • nalatenschappen te beheren.
 • privacy en vertrouwelijkheid te waarborgen.
 • internationaal medewerkers en vertegenwoordigers te recruteren.
 • een buitenlandse werkmaatschappij in onder te brengen.
 • een combinatie van bovenstaande en andere redenen te dienen.

Met name web-shops, IT- ondernemingen en andere internet- gerelateerde bedrijven, waarvan de feitelijke activiteiten niet fysiek aan Nederland gebonden zijn maar ook im- en exporterende ondernemingen, kiezen vaak voor de IBC, niet alleen vanwege de gunstige belastingen maar ook omdat daarmee doorgaans veel efficiënter gewerkt kan worden doordat Nederlandse wet- en regelgeving - denk daarbij aan arbeidsregulering, contracten met zzp'ers, vergunningen en vestigingseisen - op de IBC niet van toepassing is.

De Joint Venture of Expat route

Veelvuldig wordt de IBC ook ingezet om daarmee ten behoeve van expat ZZP ondernemers deel te nemen in een Joint Venture. Ondernemers die zelf niet fysiek aan Nederland gebonden zijn wordt het daarmee mogelijk gemaakt hun Nederlandse cliënten of opdrachtgevers op een normale manier te kunnen factureren zonder zelf in de Nederlandse belastingheffing te worden betrokken en daardoor volstrekt legaal hun inkomen te verwerven zonder daarover ook maar een cent inkomstenbelasting te moeten betalen. (Lees meer)

Geen trust of APV

De aandelen van de IBC worden ondergebracht in een onafhankelijke beheersmaatschappij. De voorwaarden waaronder deze beheersmaatschappij de aandelen houdt zijn zodanig dat de directeur of de bestuurders van de IBC en de daaronder liggende vennootschappen en ondernemingen nooit als aandeelhouder of eigenaar (DGA) kunnen worden aangemerkt en er ook op geen enkele wijze sprake is van een trust of Afgescheiden Particulier Vermogen (APV).

Als directeur of bestuurder van de IBC kunt u daardoor naar eer en geweten derden die u daar naar zouden kunnen vragen -denk daarbij aan de belastingdienst maar ook aan concurrenten, curatoren en andere partijen die daar nieuwsgierig naar zijn- naar waarheid verklaren dat u geen eigenaar of aandeelhouder van de door u geleide onderneming, ondernemingen of daarin aanwezige goederen bent. Ook kunt u naar waarheid verklaren dat u niet bij een trust of APV betrokken bent. Zolang u geen inkomen uit de IBC onttrekt hoeft u zelfs het bestaan van de IBC bij het doen van uw belastingaangifte niet te melden.

Eerlijk en helder prijsbeleid

Voor oprichting en registratie van de International Business Corporation betaalt u, inclusief alle daaraan verbonden diensten en kosten voor het eerste jaar: € 1650,-

Na dat eerste jaar bedragen de kosten voor het in stand houden van de International Business Corporation en alle daaraan verbonden diensten en kosten € 1250,- per jaar.

Ostrea streeft naar een helder ”alles inclusief” prijsbeleid. U betaalt daarom nooit extra voor inschrijvingen, documenten, kantoorkosten, registered office, BTW, VAT, leges of wat dan ook. Ostrea hanteert geen vanaf prijzen maar kiest voor duidelijke voorlichting en een helder prijsbeleid. Alle prijzen en tarieven zijn inclusief alle kosten.

Ostrea geeft u daarmee de zekerheid dat onaangename financiële verrassingen achteraf u bespaard blijven.

Nu direct zelf online oprichten en registreren:

U kunt de IBC nu direct eenvoudig zelf online oprichten door op de groene knop hieronder te klikken, Ostrea zorgt er dan voor dat u daar dan ook letterlijk binnen enkele dagen operationeel mee aan het werk kunt.

Betalen doet u veilig met uw bankpas via IDeal of met uw Visa- of Mastercard in een beveiligde netwerkomgeving (Let u daarbij wel op het slotje in uw browser).

Nu direct zelf online oprichten en registreren:

Ga verder of bel 085-330 1020

Heeft u nog vragen of komt u liever bij ons op kantoor langs zodat wij u bij het oprichten van uw International Business Corporation kunnen helpen en adviseren belt u dan tijdens kantooruren vrijblijvend telefoonnummer 085-330 1020