Arbeidsrecht

De gepretendeerde schijnzelfstandige

Het hedendaags arbeidsrecht mag, vergeleken met dat van een aantal jaren terug, een verademing worden genoemd. Werkgever en werknemer worden door de overheid niet meer volledig in een zot keurslijf van overdreven ontslagbescherming en afgedwongen solidariteit geperst dat beiden de lust tot werken doet ontgaan.

Toch neemt ook het hedendaags arbeidsrecht nog steeds niet te onderschatten risico's met zich mee.

Met name wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer het met elkaar eens zijn dat beiden in de ander geen werkgever of werknemer zien en geen van beide een arbeidsrelatie ambieert doen zich steeds vaker situaties voor waarin de met de arbeidswet- en regelgeving belaste instanties er alles aan doen in de betreffende relatie toch elementen te ontdekken waarmee deze in het keurslijf van een arbeidsverhouding kan worden gedwongen.

Pas op met VAR, BGL of standaardcontracten

In situaties waarin opdrachtgever en opdrachtnemer zich veilig waanden doordat vooraf een z.g. VAR of BGL is aangevraagd is zelfs het fenomeen ontstaan dat juist met name het aanvragen van de betreffende verklaring door het UWV of de belastingdienst in gerechtelijke procedures als argument wordt genoemd dat partijen zich er bewust van moeten zijn geweest dat feitelijk van een arbeidsrelatie sprake is.

Hoewel opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar als gelijkwaardige zakenpartners beschouwen en geen van beiden een arbeidsrelatie wil pretendeert de met het toezicht belaste ambt, vaak het UWV of de Belastingdienst, dat sprake is van een constructie van schijnzelfstandigheid, uitsluitend bedoeld om de arbeidsverhouding te verhullen. Onder arbeidsrecht-juristen wordt deze redeneringen wel aangeduid als "de gepretendeerde schijnconstructie".

Kunt u het nog volgen, waarschijnlijk niet en u bent zeker niet de enige. Het arbeidsrecht zit barstensvol voetangels en klemmen. Wilt u als opdrachtgever of als opdrachtnemer er zeker van zijn dat u in een ZZP situatie geen arbeidsrelatie zal worden opgedrongen met daarbij mogelijk naheffingen, boetes of, Nederland wordt steeds gekker, zelfs een strafrechtelijke vervolging, laat dan, voordat u een opdracht geeft of aanvaardt, eerst de in het arbeidsrecht en het belastingrecht gespecialiseerde juristen van Ostrea de situatie voor u beoordelen.

Arbeidsgeschillen

Wanneer werknemer en werkgever het echter volstrekt met elkaar eens zijn dat er weldegelijk sprake is van een arbeidsrelatie, er keurig een arbeidsovereenkomst is opgemaakt en werkgever en werknemer volstrekt te goeder trouw met elkaar om lijken te gaan kunnen ook er spanningen, verwachtingen en conflicten ontstaan waarin een van beiden, meestal de werknemer, geen andere weg ziet dan naar de rechter te gaan.

Als werkgever zit u op een tijdrovende en kostbare procedure over zo'n geschil waarschijnlijk niet te wachten, uw (ex) werknemer daarintegen zal waarschijnlijk kosteloos of tegen sterk verminderd tarief een advocaat in kunnen schakelen en mogen procederen.

Wilt u weten hoe Ostrea Juristen u bij een geschil met uw werknemer kan bijstaan of u kan helpen te voorkomen dat u tegen wil en dank in een arbeidsrelatie wordt gemanipuleerd en gedwongen wordt allerlei premies en heffingen te betalen voor sociale verzekeringen waar u niet op zit te wachten belt u dan voor een vrijblijvend informatief gesprek telefoonnummer 085-330 1020