Fiscalisten & Belastingadviseurs

Eenmanszaak wordt onbetaalbaar
Het kabinet wil af van de zzp'er

Werknemers besparen naar de zin van het kabinet te veel belasting door te kiezen voor het ondernemersschap.

Kabinet wil af van ZZP'er

Het kabinet is in een ver gevorderd stadium van onderhandelingen met betrekking tot de afschaffing van de aftrekposten voor zelfstandig ondernemers. Wanneer de plannen van de regering worden doorgevoerd betekend dat de genadeklap voor duizenden kleine zelfstandigen.

Zeker wanneer u tot de groep ZZP’ers behoort met één opdrachtgever per tijdsperiode is het verstandig zo snel mogelijk de bedrijfsvorm aan te passen.

Berichten in de media geven de ernst van de situatie aan. Het kabinet maakt het op verschillende manieren onmogelijk om op een gezonde manier een onderneming te exploiteren als zelfstandig ondernemer zonder personeel.

Geen reële optie

Door het vedwijnen van de aftrekposten voor kleine ondernemers enerzijds en de invoering van de beschikking geen loonheffing ofwel de BGL (de VAR nieuwe stijl) anderzijds is de situatie ontstaan dat de ZZP'er feitelijk nog maar uit twee smaken kan kiezen: een BV oprichten of de zelfstandigheid opgeven en in loondienst treden.

De aftrekposten die de ZZP’er dreigt te verliezen zijn: de zelfstandige aftrek, de starters-aftrek en de MKB-winstvrijstelling. Deze aftrekposten zorgden voor een zeer lage belastingafdracht over de eerst verdiende €24.000,- waardoor het voor een grote groep, vooral startende ondernemers, aantrekkelijk was om voor de eenmanszaak te kiezen.

In ruil voor deze aftrekposten is de ondernemer wel hoofdelijk aansprakelijk met zijn eenmanszaak wel volledig aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming. Nu de fiscale voordelen van de eenmanszaak lijken te worden afgeschaft is doorgaan als eenmanszaak voor ZZP’ers geen reële optie meer.

Geruisloze inbreng

Onder voorwaarden is het nu wel mogelijk om de eenmanszaak zonder directe afdracht aan de fiscus om te zetten naar een besloten vennootschap, zelfs met terugwerkende kracht. Het is van groot belang dat de ZZP’er behouden blijft voor het handelsverkeer.

Vaak is het voor de opdrachtgever niet lonend om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Zeker met het oog op de forse naheffingsaanslag voor de opdrachtgever die de regelgeving omtrent het BGL in zich draagt heeft de voorheen ZZP’er eigenlijk nog maar één mogelijkheid: ondernemen met een BV, NV of andere rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingvorm.

Zorg ervoor dat u niet (te laat) geconfronteerd wordt met nieuw overheidsbeleid en stap over zolang het nog kan.

Wilt u meer weten, bij Ostrea bent u welkom voor een vrijblijvend en kosteloos informatiegesprek. Belt u daarvoor met tel. no: 085 330 1020