Fiscalisten & Belastingadviseurs

Nederlandse BV? WEG ERMEE!
Wet flexibilisering BV recht
gooit kind met het badwater weg


De bescherming die de Nederlandse BV ooit aan haar directie en bestuurders bood is met de inwerkingtreding van art 2:216 BW grootdeels tot een wassen neus geworden.

De Verborgen nadelen van Nederlandse BV.

Met de wet flexibilisering van het BV recht (wet flex-BV) is het oprichten van een Besloten Vennootschap (BV) aanmerkelijk eenvoudiger geworden en lijkt de BV, ook als ondernemingsvorm voor met name zzp en mkb ondernemers, een stuk aantrekkelijker te zijn geworden. Schijn bedriegt echter. In dit artikel leggen wij uit hoe het zit.

Door het wegvallen van de volstort verplichting en de verplichte toetsing door het Ministerie van justitie kan de notaris weliswaar nu een stuk sneller en tegen een aanmerkelijk scherper tarief dan vroeger de oprichting van een Nederlandse BV verzorgen.

Het belangrijkste voordeel dat ondernemers door het oprichten van een BV denken te verwerven, het afschermen van de privé-aansprakelijkheid is met de invoering van de wet flexibilisering BV recht voor de Nederlandse BV echter vrijwel geheel komen te vervallen.

De uitkeringstoets

Met de invoering van deze vereenvoudigde oprichtingsprocedure is immers ook de z.g. uitkeringstoets van art 2:216 BW van kracht geworden. Uit dat artikel volgt dat wanneer de BV niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen de directeur of directeuren en vaak zelfs de aandeelhouders vrijwel altijd volledig privé-aansprakelijk zijn voor de schulden van de BV. De mogelijkheden voor de schuldeisers om zich op het privé-vermogen van de aandeelhouders en de bestuurders te verhalen zijn immers angstaanjagend verruimd. Met name de belastingdienst, curatoren en het UWV blijken van deze mogelijkheid dan ook al royaal gebruik te maken. Privé geld uit de BV opnemen kan feitelijk alleen nog maar min of meer veilig wanneer daar eerst een goedkeurende accountantsverklaring over wordt opgemaakt.

Voeg daarbij het feit dat door de aanscherping van de regels rond het DGA salaris ook de fiscale voordelen van de BV met name voor zzp en mkb ondernemers al grootdeels waren verdwenen dan kun je je met recht afvragen waarom ondernemers door hun accountant of fiscaal adviseur nog steeds het advies krijgen juist voor deze ondernemingsvorm te kiezen.

De Engelse Limited en de Euro-BV

Bestuurders en aandeelhouders zijn behalve ingeval van fraude of wanbeheer bij de Nederlandse NV, de Stichting, de Engelse Limited, de Euro-BV, de Coopreatieve vereniging of welke andere rechtspersoonlijkheid-bezittende ondernemingsvorm dan ook niet privé aansprakelijk. Op die ondernemingsvormen is de "uitkeringstoets" van art 2:216 BW namelijk niet van toepassing omdat dat artikel uitdrukkelijk en uitsluitend geschreven is voor de Nederlandse BV en dus niet van toepassing is op andere Nederlandse of Europese onderneminigsvormen.

Ondanks dat de oprichtingsduur en de oprichtingskosten van de Nederlandse BV welliswaar een stuk zijn opgeschoven in de richting van de Engelse Limited en de Euro-BV, is de BV per saldo in de praktijk toch ook nog altijd een stuk duurder. Een Engelse Limited oprichten vraagt een investering van in totaal, inclusief alle kosten en leges € 275,- terwijl het oprichten van een Nederlandse BV in de praktijk met alle z.g. bijkomende kosten toch uiteindelijk minimaal € 700,- zal bedragen kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de Nederlandse wetgever met de wet flexiblisering BV recht de plank volledig heeft misgeslagen.

Conclusie

Moet de keuze worden gemaakt tussen een Engelse Limited en een Nederlandse BV, dan is die keuze snel gemaakt. De Nederlandse BV is, los van de vraag of daar al dan niet een holding boven zit en los van de vraag of deze is opgericht voor of na invoering van de wet flexibilisering, een vennootschapsvorm geworden waar nog maar een advies bij past: Nederlandse-BV, weg ermee.

Wilt u meer weten over de Engelse Limited, de Euro-BV, de IBC of andere voor het MKB en ZZP ondernemers aantrekkelijke ondernemingsvormen:


De International Business Corporation (IBC)

Zoekt u maximaal fiscaal profijt, optimale bescherming van uw privé-vermogen of wilt u (door)starten in een (dreigende) faillissementssituatie.
Lees dan verder over de International Business Corporation (IBC)