Veilig sparen en beleggen

De gewoonste zaak?

Voor veel Nederlanders lijkt het de laatste jaren de gewoonste zaak van de wereld dat een leger aan pottenkijkers inzicht heeft in hun persoonlijke financiën. Niet alleen de Belastingdienst, de Fiod en het Openbaar Ministerie maar ook de AFM, de Economisch Controledienst, Deurwaarders en zelfs woningbouwverenigingen, het waterschap en gemeentelijke parkeer controleurs, een bonte stoet van ambtelijke en semi-ambtelijke organisaties mag in Nederland vrijwel onbeperkt rondneuzen op uw bankrekening en kan daar vaak zelfs ook nog zonder enige voorafgaande rechterlijke toetsing beslag op leggen.

Zelfs onder het Zwitsers of het Luxemburgs bankgeheim lijkt uw geld als Nederlands staatsburger niet meer veilig voor nieuwsgierige Nederlandse wijsneuzen. Ook de banken daar moeten immers ingevolge EU regels en ondank het bankgeheim aan de Nederlandse autoriteiten gegevens over banktegoeden van Nederlandse ingezetenen verstrekken en daar soms zelfs door die autoriteiten beslag op laten leggen.

Credit Agricole Bank

Credit Agricole is met een beheerd vermogen van € 1.884,95 miljard,- nummer 6 op de ranglijst van grootste banken ter wereld en heeft met haar Nederlandse dochterondernemingen (o.a. De Nederlandsche Voorschotbank en Interbank) in Nederland een marktaandeel van 18% in de consumptieve credietverleninig en is daarmee in die sector in Nederland marktleider.

In samenwerking met Credit Agricole Luxemburg heeft Ostrea op basis van de International Business Corporation (IBC) speciaal voor Nederlandse vermogende particulieren die een familie-vermogen van € 150.000,- of meer willen beheren, zonder dat er enige wettelijke verplichting voor u of voor de bank ontstaat de Nederlandse belastingautoriteiten daarover informatie te verstrekken, een vennootschappelijk product ontwikkeld dat het bankgeheim feitelijk volledig in ere herstelt en sparen en beleggen weer tot het genoegen maakt wat het hoort te zijn zonder dat u zich daar tegenover Jan en alleman maar over heeft te verantwoorden.

Geen APV of Trust

Het product is volledig toegesneden op de Nederlandse markt en leidt tot een situatie waarbinnen u, middels internet bankieren of bezoek aan de bank in Luxemburg, met volledige vrijheid uw familievermogen kunt beheren zoals u dat wilt. U kunt vrijelijk beleggen, in valuta handelen, het geld uitlenen of investeren of het eenvoudigweg op een spaardepositorekening zetten zonder dat u daarover in Nederland op enige wijze belasting verschuldigd raakt of aan wie dan ook informatie hoeft te verstrekken. Het ondergebrachte vermogen wordt door de Nederlandse belastingdienst niet aangemerkt als een trust of Afgescheiden Particulier Vermogen(APV).

Wel zullen zowel Ostrea als Credit Agricole alvorens de IBC voor u op te richten of daarvoor een bank-of beleggingsrekening te openen terdege onderzoeken wat de herkomst van het ingelegde of het op de rekening te ontvangen vermogen is. Voor crimineel verkregen vermogen of vermogen met een crimineel doel is ook binnen de Ostrea groep geen sympathie. Aan het legaal ontwijken van belastingen werken wij graag mee.

De kosten van dit product bedragen in totaal, dus inclusief het oprichten van de International Business Corporation die daarvoor in het leven moet worden geroepen en inclusief het openen van de rekeningen bij Credit Agricole in Luxemburg, waarbij u door Ostrea bij de bank in Luxemburg zult worden geïntroduceerd en gevolmachtigd in totaal € 3.250,- daarna betaald u een vast bedrag aan onderhoud en beheerskosten voor de vennootschappelijke structuur van € 1250,- per jaar.

Volledige vrijheid

U kunt volledig vrij, op elk moment van de dag of nacht en elke dag van de week over het vermogen beschikken en zolang u het vermogen maar niet privé naar Nederland laat komen blijven zowel het vermogen als de opbrengsten daarvan, zoals rente, dividend, koers- speculatie en andere vormen van rendement, in Nederland volledig onbelast en rust er op u geen enkele verplichting over het bestaan van de IBC of het daarin ondergebrachte vermogen op of bij uw belastingaangifte in Nederland melding te maken.

Meer weten ? Bel tijdens kantooruren vrijblijvend telefoonnummer 085-330 10 20