Ondernemen vanuit het Buitenland

Een mooie droom

Zo lastig als het immigranten wordt gemaakt om in Nederland te komen wonen en werken zo lastig lijkt het ondernemers te worden gemaakt uit Nederland te vertrekken. Zeker wanneer uw onderneming niet locatiegebonden is zijn er vele redenen te bedenken waarom u als ondernemer Nederland het liefst zo snel mogelijk zou verlaten.

Torenhoge belastingen, verstikkende regelgeving en bijna ondraaglijke administratieve lasten zijn naast de enorme risico's die aan het aannemen van personeel kleven en de hoge mate van privé-aansprakelijkheid omstandigheden die Nederland voor zzp en mkb ondernemers niet een echt maken tot het ondernemersparadijs dat het voor de multinationals op de Amsterdamse zuidas wel schijnt te zijn.

Welke Nederlandse ondernemer droomt er niet zo nu en dan van de hele Nederlandse bureaucratie vaarwel te zeggen om vanuit een land met een aantrekkelijker klimaat te gaan werken of ondernemen?

Het ideaal

Er wordt gedroomd over het favoriete vakantieland, over landen zonder belastingen en zonder verstikkende regelgeving, goudgele stranden en niet al te ver van Nederland, zodat niet alle banden met het oude vaderland hoeven te worden doorgesneden.

Als eindelijk het juiste land gevonden is dan moet de sprong gewaagd worden. De Nederlandse onderneming moet gestaakt en in het nieuwe land moet een onderneming opgezet worden. De juiste vennootschapsvorm moet worden opgericht, een kantoorruimte ingericht. Er moet een lokale accountant of een administratie kantoor worden gevonden en er moet gas licht water en telefoon worden aangevraagd.

Kortom, Nederland verlaten is als niet locatiegebonden zzp of mkb ondernemer zo'n beetje de verstandigste beslissing die je kunt nemen, maar de uitvoering is bepaald niet eenvoudig.

De feitelijke leiding

Wanneer u als ondernemer uit Nederland vertrekt zijn er, zeker wanneer er daarbij sprake is van enige "fiscale gedrevenheid" en u niet alle banden met Nederland totaal wilt verbreken, een groot aantal punten waar u op op bedacht moet zijn. De Nederlandse belastingdienst zal geen middel ongemoeid laten om u weer in haar greep te krijgen.

Van het grootste belang is dat de Nederlandse fiscus u niet tegen zal kunnen werpen dat de activiteiten of de feitelijke leiding van uw onderneming zich, geheel of gedeeltelijk, in Nederland bevinden.

Omdat u de feitelijke leider van de onderneming bent zult u dus ook zelf metterwoon uit Nederland moeten vertrekken, immers hoe mooi wij de vennootschappelijke structuur ook voor u inrichten, ongeacht wie daar voor of namens u misschien de directie gaat voeren, u heeft daar de feitelijke leiding, en de belastingdienst zal dat, al dan niet met behulp van haar FIOD aan kunnen tonen en u over uw inkomsten daaruit belasten, als inwoner van Nederland betaald u immers belasting over uw "wereldinkomen".

Gedeeltelijk wonen

Het oprichten van uw vennootschap in een land met een aangenaam ondernemersklimaat is iets dat u met een gerust hart aan Ostrea kunt overlaten. Om het hele project te laten slagen is het echter van vitaal belang dat u op geen enkele manier als inwoner van Nederland kunt worden aangemerkt. U bent vrij daar te gaan en te staan waar u wilt. Er is geen enkele noodzaak in het land te gaan wonen waar u uw onderneming vestigt. Van doorslaggevend belang is dat u Nederland onbetwistbaar metterwoon verlaat.

Het is zaak dat over uw vertrek uit Nederland geen enkel misverstand kan bestaan. Houdt u rekening met de onstuitbare drang van de Nederlandse belastingdienst en haar FIOD om u in Nederland in de heffing te betrekken. Een rechtelijke uitspraak steunt de Belastingdienst daarin. Op basis van het feit dat een zeer gefortuneerde -het geschil ging over enkele tientallen miljoenen euro's- belastingplichtige, die maar een paar maanden per jaar in Nederland verbleef, zijn kabel TV in Nederland niet liet afsluiten in de overige maanden concludeerde de rechter dat deze belastingplichtige weliswaar in Zwitserland woonde maar toch ook gedeeltelijk in Nederland. En dat dus over zijn hele vermogen in Nederland belasting moest worden betaald.

De Jongenskamer

Zeker voor jonge professionals, zzp en mkb ondernemers die tot de internet generatie behoren is het lang niet zo zeker dat wanneer zij Nederland metterwoon verlaten zij zich ook ergens anders metterwoon zullen vestigen. Een van de cliënten van Ostrea -hij stemt er mee in dat wij hier over hem schrijven- heeft een leuk vakantiehuisje aan de Kroatische kust, een appartement in een Skigebied nabij Luzern en een appartement in Stockholm.

Als deze cliënt wordt gevraagd waar hij woont antwoord hij meestal: bij de ouders van mijn vriendin in Modesto bij Lake Tahoe in Californië. Wordt hem gevraagd naar de totale kosten van al die hem ter beschikking staande woonruimte dan legt hij uit dat het huisje in Kroatië en het appartement in Zwitserland alleen maar geld opleveren omdat hij die tijdens de seizoenen verhuurt, dat het appartement in Stockholm niet in het beste deel van de stad ligt maar dan ook niet meer dan zo'n € 400,- per maand kost en dat zijn bemiddelde schoonouders het heerlijk vinden wat voor hem terug te kunnen doen omdat ze op drie plaatsen in Europa altijd welkom zijn. In Nederland heeft deze volbloed Nederlandse cliënt overigens al jaren niets dat ook maar in de verste verte op een woonruimte lijkt.

Dat had hij in het verleden wel, hij was namelijk ook altijd welkom bij zijn eigen ouders in Bussum waar zijn moeder het leuk vond de kamer die hij daar als jongen had gehad voor hem gereed te houden, ook liet hij wel eens wat post naar het adres van zijn ouders sturen. Dat heeft hem in eerste instantie een belastingaanslag van zo'n € 400.000,- opgeleverd en een beslag op zijn Luxemburgse bankrekening voor bijna de helft van dat bedrag. Deze cliënt heeft, ondanks dat hij zelf niet echt het gevoel had dat hij in Stockholm woonde en in Zweden tot dan ook geen belasting betaalde uiteindelijk in Zweden een bedrag van rond de € 80.000,- aan belastingen betaald en daarmee de Nederlandse belastingdienst alsnog buiten spel kunnen zetten maar als zijn moeder de kamer in Bussum niet voor hem zou hebben aangehouden dan zou hem dat dat bedrag en een heleboel problemen hebben bespaard.

De Expat Jersey Route

Omdat het, zoals u uit het bovenstaande zult begrijpen, voor kleinere ondernemers een haast ondoenlijke opgave is al die voetangels, klemmen en valkuilen op de weg naar een aantrekkelijke fiscale vestigingsplaats te overzien en te ontwijken heeft Ostrea speciaal voor deze groep kleinere, niet locatie-gebonden zzp en mkb ondernemers, een compleet en full-service product ontwikkeld dat hen deze zorgen uit handen neemt. Met de Expat Jersey Route helpt Ostrea Nederlandse zzp en mkb ondernemers zich binnen een kort overzichtelijk traject buiten Nederland te vestigen en zich daarmee op volstrekt legale wijze snel en efficiënt aan het Nederlandse fiscale klimaat te onttrekken.

De Joint Venture Route of bel 088 77 66 510

klik dan hier