De Fiscale woonplaats

Emigreren

De eenvoudigste manier om het Nederlandse belastingklimaat te ontvluchten is Nederland verlaten om er nooit meer terug te keren. Ostrea biedt u de instrumenten, methoden en technieken waarmee u, ook wanneer u uw oude vaderland toch nog weleens wilt blijven bezoeken, uw bijdragen aan de Nederlandse overheid op legale wijze toch tot het minimum kunt beperken. De meest ingrijpende maar ook de meest doeltreffende methode om u aan de wurggreep van het Nederlandse belastingsysteem te onttrekken is dan natuurlijk emigreren.

Wanneer u als ondernemer, vrije beroeper of zzp'er uit Nederland wilt vertrekken dan is de kans groot dat u met uw vragen bij de belastingdienst terecht komt en dat u, zeker wanneer u openhartig vertelt dat een voorname reden uw woonplaats buiten Nederland te kiezen ligt in het Nederlandse belastingklimaat, ontdekt dat het in de visie van deze dienst niet makkelijk zal zijn Nederland de rug toe te keren. De moed zal u mogelijk snel in de schoenen zinken en de kans is groot dat u het hele plan uit Nederland te vertrekken maar "tot later" uitstelt.

De omstandigheden van het geval

Ingeval bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen niet direct mee willen verhuizen of wanneer u vanuit het buitenland wel een of meer Nederlandse opdrachtgevers wilt blijven bedienen dan zult u alleen nog maar ontwijkende antwoorden krijgen. In de visie van de belastingdienst bent u dan namelijk "fiscale grenzen aan het verkennen".

U krijgt te horen dat uw al of niet in Nederland wonen beoordeeld zal moeten worden aan de hand van de omstandigheden van het geval en dat als u zekerheid wilt, dat u dan uw geval zo zorgvuldig mogelijk op papier zult moeten zetten en dat u dan een beschikking van de inspecteur zult krijgen. Let wel, een afwijzende beschikking want conform het besluit fiscaal bestuursecht Artikel 4 Lid a t/m c staakt de inspecteur het overleg als naar zijn mening sprake is van fiscale grensverkenning en dient hij, zelfs als hij er zelf eigenlijk anders over denkt, een afwijzend standpunt in te nemen.

Wilt u meer zekerheid over de vraag of u Nederland niet alleen in gewone mensentaal maar ook in de visie van de belastingautoriteiten als woonplaats heeft verlaten klik dan op Ondernemen vanuit het buitenland of op de Checklist Fiscale Woonplaats.