Checklist Fiscale Woonplaats

Voorkomen is beter dan voor moeten komen

Wanneer u Nederland wilt verlaten om het fiscale juk daar van u af te werpen dan is het belangrijk te voorkomen dat u dat juk na een paar jaar weer door de mannen en vrouwen van Nederlandse belastingdienst krijgt opgelegd. Daarom vindt u hieronder een checklist met feiten en omstandigheden die door de belastingdienst onder omstandigheden worden gehanteerd om aan te tonen dat geëmigreerde Nederlanders, toch in elk geval nog "gedeeltelijk", in Nederland wonen en dus volledig over hun gehele wereldinkomen in Nederland belastingplichtig zijn.

In een land als Engeland zou zo'n checklist niet nodig zijn, daar is de regel duidelijk en scherp, bent u minder dan 90 dagen per jaar in Engeland, dan woont u voor de Engelse belastingdienst niet in Engeland. Zo makkelijk maakt de Engelse belastingdienst het haar "cliënten", in Nederland beoordeelt men de fiscale woonplaats liever naar de omstandigheden van het geval.

De checklist is gebaseerd op verschillende rechterlijke uitspraken en vragenlijsten van de belastingdienst die Ostrea in de loop der jaren onder ogen zijn gekomen. Volledig is de checklist niet, de Nederlandse Belastingdienst werkt als het gaat om het bepalen van de woonplaats van de mogelijk belastingplichtige niet op basis van duidelijk wettelijk bepalingen zoals bijvoorbeeld Engeland en een groot aantal andere rechtstatelijk ingerichte landen dat doen maar op basis van de wettelijke bepaling dat de woonplaats wordt bepaald naar de omstandigheden van het geval. Men noemt dat heel eufemistisch open normstelling, de bedoeling lijkt duidelijk, het de burger en zijn adviseur in onzekerheid laten.

De vragen

Om in te kunnen schatten of u in de ogen van de belastingdienst uw fiscale woonplaats mogelijk in Nederland heeft dient u allereerst de volgende vragen naar waarheid te beantwoorden.

 • In welke landen bezit of huurt u een woning ?
 • In welke landen bezit of huurt u onroerend goed ?
 • Waar woont uw levenspartner ?
 • Waar gaan uw kinderen naar school ?
 • Waar is uw onderneming of de onderneming waar u voor werkt gevestigd ?
 • Waar verricht u uw werkzaamheden feitelijk
 • In welk land heeft u een ziektekostenverzekering ?
 • Waar is uw huisarts gevestigd ?
 • Waar is uw apotheker gevestigd ?
 • Waar is uw tandarts gevestigd ?
 • In welke landen heeft u een bankrekeningen ?
 • In welk land is de auto waarin u rijdt geregistreerd ?
 • In welke landen heeft u verzekeringen ?
 • Waar zijn de sportclubs of verenigingen waar u lid van bent gevestigd ?
 • In welk land betaald u inkomstenbelasting/

Heeft u op geen van de bovenstaande vragen Nederland hoeven antwoorden dan woont u, ook volgens de Nederlandse belastingdienst niet in Nederland.

Ook wanneer u op niet meer een van de eerste vijf vragen en op hooguit vier vragen in totaal Nederland heeft moeten antwoorden dan is de kans dat de Nederlandse Belastingdienst aannemelijk kan maken dat u fiscaal in Nederland woont uiterst gering.

Houdt u er echter wel rekening mee dat, wanneer u op een van de eerste vijf vragen Nederland heeft geantwoord en op de laatste vraag nergens omdat u nergens inkomstenbelasting belasting betaald, dat u dan in de ogen van de Nederlandse belastingdienst, althans dat is letterlijk wat een FIOD ambtenaar ooit tegen een verdachte zei, "een naar mannetje dat te beroerd is om belasting te betalen" bent.

Het simpele gegeven dat belastingaanslagen worden opgelegd krachtens wet en dat als conform die wet in Nederland geen belastingaanslag kan worden opgelegd er dan ook niet per definitie ergens anders wel belasting moet worden betaald gaat er bij Nederlandse belastingambtenaren doorgaans moeilijk in. In die situatie is het daarom niet denkbeeldig dat belastingdienst en FIOD met een ander verhaal, dat niet op uw woonplaats is gebaseerd, zullen komen om u toch in Nederland belastingplichtig te maken.

Geen AOW

Het kunnen erg vergaande methoden zijn die de Nederlandse belastingdienst en de FIOD hanteren om u er toe te bewegen te erkennen dat u toch eigenlijk best wel een klein beetje in Nederland woont. Beter is het te voorkomen dat wanneer u Nederland heeft verlaten u ooit nog in een situatie komt waarin u nog iets met de Nederlandse Belastingdienst te maken heeft. Zorg dat zij geen enkele aanleiding hebben met u te gaan corresponderen. Weiger alle voordelen die de Nederlandse overheid biedt. Neem voor lief dat als u straks 67 jaar oud bent u geen volledige AOW meer zult krijgen en dat u zich niet in Nederland tegen ziektekosten kunt verzekeren.

Maar bedenk dat, zelfs wanneer u dat allemaal voor lief neemt, de belastingdienst, ze zijn daar eerlijk in, tegen beter weten toch zal proberen aan te tonen dat u toch, al is het maar gedeeltelijk, in Nederland woont of daar om andere reden belastingplichtig bent. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat uit uw pinbetalingen blijkt dat u erg veel in Nederland verblijft, door uw telefoon verkeer te analyseren, hoeveel heeft u, met uw Nederlandse telefoon vanuit Nederland gebeld, heeft u boetes of bekeuringen in Nederland gehad, waar heeft u geparkeerd en betaald met GSM-parkeren of chipknip.

Nooit meer naar Nederland

Als u zeker niet meer dan zo'n week of drie aan een in Nederland verblijft, er alles bij elkaar niet vaker dan een keer of vier, vijf per jaar zult komen en ook alles bij elkaar opgeteld niet meer dan maximaal 80 dagen per jaar zult verblijven, dan zit u redelijk veilig. Maar pas op, als u uw Nederlandse auto uitleent en niet kunt aantonen dat iemand anders daarmee reed, dan zou dat uw bewijspositie weleens lastig kunnen maken.

Wilt u Nederland toch nog fiscaal ontvluchten, laat u niet afschrikken, belt u vrijblijvend: 0031 (0)88 7766 510 Ostrea helpt u graag met raad en daad uw onderneming, uw zakelijke actviteiten of uw woonplaats uit Nederland te verplaatsen en de fiscale risico's daarvan uit te sluiten of in elk geval tot een minimum te beperken.