Het bankgeheim

De gewoonste zaak?

Voor veel Nederlanders lijkt het de laatste jaren de gewoonste zaak van de wereld dat een leger aan pottenkijkers inzicht heeft in hun persoonlijke financiën. Niet alleen de Belastingdienst, de Fiod en het Openbaar Ministerie maar ook de AFM, de Economisch Controledienst, Deurwaarders en zelfs woningbouwverenigingen, het waterschap en gemeentelijke parkeer controleurs, een bonte stoet van ambtelijke en semi-ambtelijke organisaties mag in Nederland vrijwel onbeperkt rondneuzen op uw bankrekening en kan daar vaak zelfs ook nog zonder enige voorafgaande rechterlijke toetsing beslag op leggen.

Zelfs onder het bankgeheim in Zwitserland of Luxemburg lijkt uw geld niet meer veilig voor nieuwsgierige Nederlandse wijsneuzen. Ook de banken daar moeten, welliswaar onder strikte voorwaarden, ingevolge EU regels ondank het bankgeheim aan Nederlandse instanties gegevens over uw banktegoeden verstrekken of daar soms zelfs beslag op leggen.

Samen met de bank "Credit Agricole", een van de tien grootste banken van Europa, heeft Ostrea met haar buitenlandse partners voor u op basis van de International Business Corporation een product ontwikkeld waarmee het bankgeheim feitelijk weer volledig in ere is hersteld en waarmee u dus weer veilig, discreet en ook nog eens volkomen legaal uw familievermogen veilig stelt voor wetsdienaren die het Nederlandse recht menen te dienen door de grenzen daarvan te overschrijden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid een spaar en beleggingsrekening te openen om met alle privacy en volledig onderworpen aan het bankgeheim uw familievermogen te beheren en die dus niet aan enige vorm van gegevensuitwisseling met Nederland is onderworpen en waarover u dus ook geen enkele vorm van informatie aan wie dan ook hoeft te verschaffen:

"lees dan alles over veilig en discreet sparen".