De Interim manager

Persoonlijk contact

De interim manager, maar even goed de architect, de jurist, de tekstschrijver, de journalist, de ontwerper, kortom de vrije beroeper, de deskundige, de creatieve.

De man of vrouw die, vaak op tijdelijke basis voor zijn of haar cliënt, klant, opdrachtgever of principaal zijn of haar specialistische kennis inzet en met die specialistische kennis, talenten of vaardigheden projecten uitvoert.

Bij het tot stand brengen van de opdracht of relatie is vaak een korte periode van intensief persoonlijk contact noodzakelijk maar het leeuwendeel van de opdracht of het project kan onafhankelijk van een bepaalde vestigingsplaats worden uitgevoerd.

In Nederland bivakkeren

Bij uitstek deze vrije beroepers zijn vaak hooguit emotioneel aan Nederland gebonden terwijl de wereld om Nederland heen al jaren als woonplaats lokt. Het werken vanuit het buitenland betekent voor deze professionals vaak een verdubbeling van het netto inkomen terwijl het afscheid van de files, de regelzucht en het weer in Nederland het leven alleen maar aangenamer maakt.

Voor deze z.g. beroepsbeoefenaars hoeft bovendien het feit dat zij zo nu en dan ook weleens speciaal ten behoeve van de feitelijke werkzaamheden een weekje in Nederland bivakkeren geen enkel probleem te zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over de Joint Venture Expat-route of wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden van een maatwerk oplossing belt u dan tijdens kantooruren vrijblijvend telefoonnummer 085 3301020

Nu direct zelf online oprichten en registreren:

Ga verder of bel 085 3301020