De Compagnons

Samenwerken

Je kunt op veel manieren samenwerken, de ondernemer werkt samen met zijn klant, de werknemer met de werkgever, de zzp'er met zijn opdrachtgever, compagnons, maten, partners en vennoten met elkaar. Met name in die laatste categorie samenwerkingsverbanden, die van de compagnonschappen, maatschappen, partenersschappen en vennootschappen onder firma zie je het nog wel eens mis gaan, zeker als er een belangrijke buitenlandse component in het spel is.

Wat te denken van de twee autoliefhebbers, Anton en Bernhard, die door het dalen van de Amerikaanse dollar ontdekten dat het importeren van min of meer bijzondere Amerikaanse auto's weer een leuk gaatje in de markt begon te worden. De heren starten een Nederlandse BV en begonnen auto's te importeren.

2 DGA's

beide heren waren DGA in het bedrijf en beide heren waren 50% aandeelhouder. In het eerste jaar werd een bruto-winst van zo'n € 200.000,- gerealiseerd, beide heren namen hun DGA salaris uit de onderneming en beide heren namen hun aandeel uit de winst als dividend uit de onderneming met als gevolg dat beide heren ieder netto een jaar inkomen van €50.000,- uit de onderneming konden halen en de belastingdienst er met in totaal €100.000,- aan inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting vandoor ging.

Tot op zekere dag Anton besefte dat het toch eigenlijk wel heel erg onredelijk is dat hij over zijn brutowinstaandeel van €100.000,- niet minder dan in totaal zo'n €50.000,- aan de Nederlandse belastinggaarders moest afdragen terwijl hij het grootste deel van het jaar door Amerika reisde om auto's te zoeken en van uit daar naar Nederland te exporteren en hij alles bij elkaar nog geen 3 maanden per jaar in Nederland was om zijn zaken met Bernhard te regelen.

Omdat Anton nog maar zo weinig in Nederland was had hij zijn Nederlandse appartement zelfs al doorverhuurd. De weinige keren dat hij in Nederland was sliep hij in een hotel of bij kennissen of familie. Anton besloot in overleg met Bernhard zich terug te trekken uit de BV, en liet zich uitschrijven uit de Nederlandse basisadministratie. Anton besloot in samenwerking met Ostrea voortaan te gaan ondernemen vanuit een Joint Venture. Vanuit deze Joint Venture kocht hij de auto's in en exporteerde die naar Nederland. In overleg met Bernhard kende Anton zichzelf een redelijk winstmarge toe waardoor hij zo'n €75.000,- bruto winst maakte die hij zichzelf netto als salaris vanuit de onderneming kon uitkeren. De bruto winst in de door Bernhard geleide BV, bedroeg daardoor welliswaar nog maar €125.000,- maar Bernhard hoefde niet meer met Anton te delen en betaalde daarover keurig zijn. IB, VPB en dividend belasting, grofweg zo,n 50% en verdiende netto zo'n €62.500,-

Samen besparen Anton en Bernhard zich dus ruim €35.000,- aan belastingafdrachten per jaar doordat zij niet samen vanuit een BV maar ieder vanuit een eigen onderneming hun werk doen en dat volledig binnen wat de letter van de wet en wat tegenwoordig als we media mogen geloven door een aanzienlijk deel van de burgers ook heel belangrijk gevonden wordt, "de geest" van de wet daarover voorschrijft.

Vragen?

Heeft u vragen over de Joint Venture of wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden van een maatwerk oplossing belt u dan tijdens kantooruren vrijblijvend telefoonnummer 085 3301020

Nu direct zelf online oprichten en registreren:

Ga verder of bel 085 3301020